Välkommen till Family-Lab


Family-Lab
är den svenska delen av Family-Lab International som är en internationell undervisnings- och rådgivningsorganisation baserad på den danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juuls erfarenheter och teorier om relationerna i familjer.

"Det är kvalitén på relationen mellan vuxen barn som avgör hur väl samspel, trivsel och inlärning kommer att fungera."

Family-Lab vänder sig till vuxna som önskar skapa sig en fastare grund att stå på som föräldrar, partner, pedagoger. terapeuter och som vill utveckla sina egna värderingar och sätt att vara på i dialog med barn och unga.

Family-Lab erbjuder en rad beprövade principer och värderingar, som kan utgöra en röd tråd i familjens liv, men som också kan vävas samman med föräldrarnas personliga värderingar och mål för att skapa en varm och meningsfull helhet för alla familjemedlemmar.

Family-Labs kurser genomförs antingen för öppna kurser, som alla kan anmäla sig till, eller själv skapar tillsammans med en grupp vänner, i bostadsområdet, verksamheten eller i föreningen.

Aktuella Yrkes Utbildningar


Göteborg 8e feb 2017 Föräldracoach 16 dgr

Stockholm 18e sept 2017 Föräldracoach 16 dgr

Göteborg 28e sept 2017 Familjehandledare 8 dgr

Utbildningar i relationskompetens - Bättre relationer för en bättre värld !

Aktuella kurser och föreläsningar