Välkommen till Family-Lab !

Family-Lab är en internationell utbildningsorganisation grundad av Jesper Juul. Vi arbetar för ökad relationskompetens och för att bygga trygga och utvecklande gemenskaper med integritet, autenticitet, likvärdighet och ansvar.

"Det kvalitén på relationen mellan vuxen barn som avgör hur väl samspel, trivsel och inlärning kommer att fungera."

Family-Lab erbjuder arenor där föräldrar under lättsamma former kan träffas och reflektera över sina nära viktiga relationer.

Family-Lab utbildar grupp- och familjehandledare som vill arbeta med föräldrakurser och föreläsningar.Läs mer om Utbildning

Family-Lab erbjuder fortbildning i relationskompetens för pedagoger, socionomer och terapeuter. Utbildning

Family-Lab erbjuder kurser och föreläsningar för föräldrar. Aktuellt

Family-Lab erbjuder individuella- och familjesamtal. Välkommen att boka tid. Om oss

Family-Lab erbjuder inspiration - Se intressanta böcker och läs artiklar under Litteratur.

Family-Lab erbjuder daglig relationsinspiration då vi är aktiva på Facebook, Instagram, och Twitter.

Family-Lab består av 350 utbildade Seminaire- och Familjehandledare. Läs mer om oss

Family-Labs material utgår från grundforskning snarare än metodforskning. Välkommen att läsa mer om det här.

Family-Lab svarar på dina frågor - Varmt välkommen att kontakta oss !


Bättre relationer ger en bättre värld!

Utveckling genom utbildning.

Ta dig själv och andra människor på allvar.

Bygg gemenskaper med integritet, autenticitet, likvärdighet och ansvar.

Välkommen till Family-Labs Seminarie- och Familjehandledarutbildning


Nästa utbildning startar
- Göteborg 20e oktober 2016
- Stockholm 26e januari 2017


Aktuella kurser och föreläsningar