Välkommen till Familjelaboratoriet Family-Lab !

Family-Lab Ett laboratorium där familjer och professionella arbetar tillsammans för att omvandla kärleksfulla känslor till kärleksfulla handlingar.

Family-Lab är den svenska delen av en internationell utbildnings- och rådgivningsorganisation grundad av Jesper Juul.

Family-Lab har funnits aktivt i Sverige sedan 2006. Organisationen har utbildat över 400 familjehandledare som idag arbetar privat eller inom skola och kommun med att sprida relationistiskt förhållningssätt och dialogbaserat föräldraskap.

Family-Lab erbjuder professionell utbildning till dig som vill arbeta som kursledare, föreläsare eller föräldracoach.

Family-Lab erbjuder föräldracoaching, familjeterapi och parterapi. Vi finns spridda över hela Sverige.

Family-Lab erbjuder föräldrakurser och föreläsningar samt skräddarsydda arrangemang för skola, kommun och företag. Välkommen att kontakta oss.

Aktuella YrkesUtbildningar


Göteborg 6e mars 2018 Föräldracoach. Ett år halvdistans, 16 utbildningsdagar.

Stockholm 17e sept 2018 Föräldracoach. Ett år halvdistans, 16 utbildningsdagar

Göteborg 11e oktober 2018 Familjehandledare 2 månader 8 utbildningsdagar

Stockholm 7e februari 2019 Familjehandledare 2 månader 8 utbildningsdagar


Utbildningar i relationskompetens - Bättre relationer för en bättre värld !

Utbildningar med Family-Lab