Välkommen till Family-Lab Vi bygger goda familjerelationer !

Family-Lab är den svenska delen av en internationell utbildnings och rådgivningsorgansiation grundad av författaren och familjeterapeuten Jesper Juul. Vi är organiserade i ett nätverk som idag finns i 15 länder. Vi är en icke religiös och politiskt obunden organisation.

Family-Lab Sverige, startade sin verksamhet i Sverige 2006 och består nu av över 250 utbildade Seminarie- och Familjehandledare. Vi finns spridda över hela Sverige.

Family-Lab erbjuder utbildningar, föreläsninger och cirklar för föräldrar, personal inom skola/förskola samt företag och organisationer. Vi målgruppsanpassar innehållet utifrån önskemål.

Family-Lab erbjuder rådgivning och föräldrastöd i form av terapi, coaching, och samtal enskilt eller i grupp

Family-Lab erbjuder en rad beprövade principer och värderingar, som kan utgöra en röd tråd i familjens liv, men som också kan vävas samman med föräldrarnas personliga värderingar och mål för att skapa en varm och meningsfull helhet för alla familjemedlemmar.

Vill du bli medlem i Family-Lab? Välkommen till vår grundutbildning.

Family-Lab Göteborg Föreläsningsdag !

5e september 10:00 - 18:00
6 olika föreläsningar, Entré 100:-
Läs mer och anmäl

Aktuella kurser och föreläsningar
Kontakta
Jag vill bli kontaktad av Famlily-Lab
Läs mer om oss