Välkommen till Family-Lab ! - Vi bygger goda relationer.


Family-Lab för dig som arbetar med barn, unga och familjer. För dig som har familj.

Family-Lab är en internationell utbildningsorganisation grundad av Jesper Juul. Vi arbetar för ökad relationskompetens och för att bygga trygga och utvecklande gemenskaper med integritet, autenticitet, likvärdighet och ansvar.

"Det kvalitén på relationen mellan vuxen barn som avgör hur väl samspel, trivsel och inlärning kommer att fungera."

Ett kränkt barn slutar inte älska sina föräldrar, det slutar älska sig själv. Family-Lab är ett Laboratorium där vi arbetar tillsammans för att omvandla kärleksfulla känslor till kärleksfulla handlingar.

Family-Lab startade i Sverige 2006, och är nu en medlemsorganisation som består av 300 utbildade Seminarie- och Familjehandledare. Vision - Mer om Family-Lab - Ledning


Aktuella kurser och föreläsningar
Kontakta
Jag vill bli kontaktad av Famlily-Lab
Läs mer om oss