Välkommen Family-Lab - Vi gör bra familjer bättre !


Family-Lab
är den svenska delen av Family-Lab Association som är en internationell undervisnings- och rådgivningsorganisation grundad av och baserad på den danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juuls erfarenheter och teorier om relationerna i familjer.

Alla relationer mellan barn, familjer och fackfolk innebär en möjlighet till att lära och utvecklas som människa och professionellt. Vi kallar oss därför Familjelaboratoriet - Family-Lab. Vi arbetar tillsammans för att omvandla kärleksfulla känslor till handlingar som mottagaren uppfattar som kärleksfulla.

Vår vision är att bidra till att förbättra den känslomässiga, mentala och sociala välmåendet för dagens och morgondagens barn och föräldrar.

Här finner du en mängd artiklar om relationer i familjen, barns utveckling och om problemställningar som de flesta föräldrar möter under livet. Välkommen att titta runt på vår websida och utforska våra artiklar, vår Seminarieledarutbildning, Föräldracoachutbildning och föräldrakurser.


Aktuella YrkesUtbildningar


Stockholm 18e sept 2017 Föräldracoach. Ett år halvdistans, 16 utbildningsdagar

Göteborg 12e oktober 2017 Familjehandledare 2 månader 8 utbildningsdagar

Gothenburg 6th november 2017 Family-Lab International training. 7 education days + follow up.

Stockholm 25e januari 2018 Familjehandledare 2 månader 8 utbildningsdagar

Göteborg 6e mars 2018 Föräldracoach. Ett år halvdistans, 16 utbildningsdagar.

Utbildningar i relationskompetens - Bättre relationer för en bättre värld !

Aktuella kurser och föreläsningar
Ny bok av Jesper Juul