Storgatan 3, 411 24 Göteborg
0704 82 66 14
admin@family-lab.se
Hem
Grundutbildning
Förälder
Om oss
Projekt
Medlem
Litteratur
27e jan Täby 18-20 "Från skilsmässa till ny familj"
29e januari Göteborg "Stärk barns självkänsla"
31a jan Jönköping KURSSTART "Kommunikation, konflikthantering och samarbete"
3-5 feb Stockholm "Utbildning Coachande Samtal"
5e feb Kungsbacka KURSSTART "Bokcirkel - Livet i familjen"
5e feb Göteborg 16:00 KURSSTART "Här är jag! Vem är du?
10a feb Stockholm KURSSTART Kommunikation 2.0
11:e feb Stockholm KURSSTART "Att leva med tonåring"
12e feb Stockholm 19-20 "Likvärdigt föräldraskap"
23e feb Sölvesborg 18-21 "Måste du bråka just nu, kan du inte bara göra som jag vill!".
4e mars Göteborg KURSSTART "Min älskade unge, vad vill du jag skall fatta?"
5e mars Göteborg 4+4 dagar "Seminarie- och Familjehandleadrutbildning"
15e mars Stockholm KURSSTART "Mindfulness för föräldrar"
24e mars Täby 18-20 "Varför krånglar barn?"
29e mars Tyresö 12.30- ca 13.30 "Här är jag! Vem är du?"
7e april Tyresö "Ditt kompetenta barn- En samtalsgrupp för föräldrar"
2-3 maj 2015 Göteborg "Guru Dass Khalsa - Acceptans, närvaro och autenticitet" 10:30-17:00
10e sept 2015 Stockholm 4+4 dagar "Seminarie- och Familjehandledarutbildning"
5e nov 2015 Malmö 4+4 dgr "Seminarie- och Familjehandledarutbildning"Välkommen till Familjelaboratoriet Family-Lab
- Vi bygger goda familjerelationer !
Family-Lab är den svenska delen av författaren och familjeterapeuten Jesper Juuls internationella utbildning, undervisnings och rådgivningsorganisation. Vi är organiserade i ett nätverk som idag finns i 12 länder. Vi är en icke religiös och politiskt obunden organisation.

Family-Lab Sverige, startade sin verksamhet i Sverige 2006 och består nu av över 200 utbildade Seminarie- och Familjehandledare. Vi finns spridda över hela Sverige. Seminarieledarna är alla erfarna och duktiga professionella, som är under fortlöpande utbildning och handledning.

Family-Lab erbjuder utbildningar, föreläsninger och cirklar för föräldrar, personal inom skola/förskola samt företag och organisationer. Vi målgruppsanpassar innehållet utifrån önskemål.

Family-Lab erbjuder rådgivning och föräldrastöd i form av terapi, coaching, och samtal enskilt eller i grupp

Family-Lab erbjuder en rad beprövade principer och värderingar, som kan utgöra en röd tråd i familjens liv, men som också kan vävas samman med föräldrarnas personliga värderingar och mål för att skapa en varm och meningsfull helhet för alla familjemedlemmar.
Om Family-Lab
- Family-Lab Ledning - Vision -

NYHET - Ljudbok "Ditt kompetenta barn"


Politisk Essey