Välkommen till Family-Lab !

- Vi bygger goda relationer !

Family-Lab är den svenska delen av en internationell undervisnings- och rådgivningsorganisation baserad på den danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juuls erfarenheter och teorier om relationerna i familjer.

Family-Lab vänder sig till professionella och föräldrar som önskar skapa sig en fastare grund att stå på i sitt yrke med barn eller som föräldrar. Som vill utveckla sina relationer och egna värderingar.

"Det gäller varje familj, att kärleksfullhet inte är tillräckligt för att sörja för familjemedlemmarnas trivsel och utveckling. Vi behöver lära oss att omsätta våra kärleksfulla känslor i handling, och det behöver vi först och främst lära oss av och tillsammans med varandra."

Family-Lab erbjuder en rad beprövade principer och värderingar, som kan utgöra en röd tråd i familjens liv, men som också kan vävas samman med föräldrarnas personliga värderingar och mål för att skapa en varm och meningsfull helhet för alla familjemedlemmar.

Family-Lab utbildar Seminarie- och Familjehandledare. Läs mer om vår utbildning.

Family-Lab erbjuder också kurser, föreläsningar, individuella samtal och familjesamtal till föräldrar och par.

Family-Lab startade sin verksamhet 2006 i Sverige och består nu av över 250 utbildade handledare. Organisationen Family-Lab är religiöst och politiskt obunden.

Åsa Schill är ansvarig samordnade för Family-Lab i Sverige och organiserar verksamheten tillsammans med Ulrika Kragell.

Välkommen att kontakta oss !