Välkommen till Family-Lab !

På Familjelaboratoriet Family-Lab arbetar vi tillsammans för att omvandla kärleksfulla känslor till kärleksfulla handlingar.

Family-Lab är en internationell utbildnings och rådgivningsorganisation grundad av författaren och familjeterapeuten Jesper Juul. Organisationen är religiöst och
politiskt obunden.

Family-Lab startade sin verksamhet 2006 i Sverige och består nu av över 250 utbildade Seminarie- och Familjehandledare.

Åsa Schill är ansvarig samordnade för Family-Lab i Sverige och organiserar verksamheten tillsammans med Ulrika Kragell.

Family-Lab erbjuder Seminarie- och Familjehandledarutbildning på 8 dagar för dig som söker Yrkes Professionell Fortbildning.

Family-Lab erbjuder rådgivning, föreläsningar och kursverksamhet för föräldrar.

Family-Lab erbjuder Kommuner verksamhetsplanering och utbildning för att införa ett Dialogbaserat Förhållningssätt i kommunen.

Family-Lab erbjuder handledning och företagsinterna utbildningar efter beställning.