Välkommen till Family-Lab ! - Vi bygger goda relationer.


Family-Lab för dig som arbetar med barn, unga och familjer. För dig som har familj.

Family-Lab är en internationell utbildningsorganisation grundad av Jesper Juul. Vi arbetar för ökad relationskompetens och för att bygga trygga och utvecklande gemenskaper med integritet, autenticitet, likvärdighet och ansvar.

"Det kvalitén på relationen mellan vuxen barn som avgör hur väl samspel, trivsel och inlärning kommer att fungera."

Family-Lab startade i Sverige 2006, och är nu en medlemsorganisation som består av 330 utbildade Seminarie- och Familjehandledare. Vision - Mer om Family-Lab - Ledning
Bättre relationer ger en bättre värld!

Utveckling genom utbildning.

Ta dig själv och andra människor på allvar.

Bygg gemenskaper med integritet, autenticitet, likvärdighet och ansvar.

Välkommen till Family-Labs Seminarie- och Familjehandledarutbildning


Nästa utbildning startar
- Göteborg 20e oktober 2016
- Hässleholm 24e oktober 2016
- Stockholm 26e januari 2017


Aktuella kurser och föreläsningar
Kontakta
Jag vill bli kontaktad av Famlily-Lab
Läs mer om oss