Storgatan 3, 411 24 Göteborg
0704 82 66 14
admin@family-lab.se
Hem
Grundutbildning
Uppdragsutbildningar
Förälder
Om oss
Medlem
Litteratur
12e jan Stockholm 10-12 "Nu skall vi äta"
15e jan Göteborg 13:00-15:00 Lillugglans BVC "Gränser och självkänsla"
22a jan Göteborg 13:00-15:00 Lillugglans BVC "Gränser och självkänsla"
29e januari Göteborg "Stärk barns självkänsla"
3-5 feb Stockholm "Utbildning Coachande Samtal"
5e feb Göteborg 16:00 KURSSTART "Här är jag! Vem är du?
23e feb Sölvesborg 18-21 "Måste du bråka just nu, kan du inte bara göra som jag vill!".
5e mars Göteborg 4+4 dagar "Seminarie- och Familjehandleadrutbildning"
2-3 maj 2015 Göteborg "Guru Dass Khalsa - Acceptans, närvaro och autenticitet" 10:30-17:00
10e sept 2015 Stockholm 4+4 dagar "Seminarie- och Familjehandledarutbildning"
5e nov 2015 Malmö 4+4 dgr "Seminarie- och Familjehandledarutbildning"

Vi bygger goda familjerelationer !
Relation och ansvar istället för lydnad !.

Family-Lab är den svenska delen av författaren och familjeterapeuten Jesper Juuls internationella utbildning, undervisnings och rådgivningsorganisation Family-Lab International. Vi är organiserade i ett nätverk som idag finns i 12 länder. Vi är en icke religiös och politiskt obunden organisation.

Family-Lab erbjuder utbildningar, föreläsninger och cirklar för föräldrar, personal inom skola/förskola samt företag och organisationer. Vi målgruppsanpassar innehållet utifrån önskemål.

Family-Lab erbjuder rådgivning och föräldrastöd i form av terapi, coaching, och samtal enskilt eller i grupp

Family-Lab Sverige, startade sin verksamhet i Sverige 2006 och består nu av över 200 utbildade Seminarie- och Familjehandledare. Vi finns spridda över hela Sverige.

Seminarieledarna är alla erfarna och duktiga professionella, som är under fortlöpande utbildning och handledning.

Family-Lab erbjuder en rad beprövade principer och värderingar, som kan utgöra en röd tråd i familjens liv, men som också kan vävas samman med föräldrarnas personliga värderingar och mål för att skapa en varm och meningsfull helhet för alla familjemedlemmar.
Om Family-Lab
- Jesper Juul - Family-Lab Ledning -

NYHET - Ljudbok "Ditt kompetenta barn"


Politisk Essey