Storgatan 3, 411 24 Göteborg
0704 82 66 14
admin@family-lab.se
Hem
Aktuellt
Grundutbildning
Om oss
Coachutbildning
Kommun
Skola
Litteratur
Seminarie- och Familjehandledarutbildning
.
Utbildningen förbereder dig och ger dig material för att leda inspirationsseminarier, föräldrakurser, handleda föräldrar, utveckla din relationskompetens som pedagog och kan ses som fortbildning för dig som är terapeut.

Aktuella utbildningar
.
Malmö 6-9 nov & 11-14 dec 2014

Göteborg 5-8 mars & 7-10 maj 2015

Stockholm 10-13 sept & 15-18 okt 2015

Läs mer och ansök
Hitta rätt föräldracoach och familjeterapeut !
.
Hitta föräldracoach och familjeterapeut i Göteborg, Stockholm eller annan ort i Sverige.

Boka konsultation med Jesper Juul direkt, via mail eller chat.
Aktuella föräldrakurser och föreläsningar!
.
Läs mer om vad som händer på din ort.

Mindful Parenting - Acceptans, närvaro och autenticitet, 2-3 maj 2015.Family-Lab bygger goda familjerelationer !
"Från kärleksfulla känslor till kärleksfulla handlingar.".

Family-Lab är den svenska delen av författaren och familjeterapeuten Jesper Juuls internationella utbildning, undervisnings och rådgivningsorganisation Family-Lab International. Vi är organiserade i ett nätverk som idag finns i 12 länder. Vi är en icke religiös och politiskt obunden organisation.

Family-Lab erbjuder utbildningar, föreläsninger och cirklar för föräldrar, personal inom skola/förskola samt företag och organisationer. Vi målgruppsanpassar innehållet utifrån önskemål.

Family-Lab erbjuder rådgivning och föräldrastöd i form av terapi, coaching, och samtal enskilt eller i grupp

Family-Lab Sverige, startade sin verksamhet i Sverige 2006 och består nu av över 200 utbildade Seminarie- och Familjehandledare. Vi finns spridda över hela Sverige.

Seminarieledarna är alla erfarna och duktiga professionella, som är under fortlöpande utbildning och handledning.

Family-Lab erbjuder en rad beprövade principer och värderingar, som kan utgöra en röd tråd i familjens liv, men som också kan vävas samman med föräldrarnas personliga värderingar och mål för att skapa en varm och meningsfull helhet för alla familjemedlemmar.Family-Lab inspirationsföreläsnng på din ort!
.
Föreläsningar med Åsa och Evalena!

Arrangera eller invitera till en Family-Lab föräldraföreläsning på din ort.
Läs mer