Storgatan 3, 411 24 Göteborg
0704 82 66 14
admin@family-lab.se
Hem
Aktuellt
Grundutbildning
Om oss
Coachutbildning
Kommun
Skola
Litteratur
På Family-Labs hemsida hittar du information om:
.
Hitta föräldracoach / terapeut i Göteborg, Stockholm eller annan ort i Sverige.

Gå Family-Labs Seminarie- och Familjehandledarutbildning och bli en del av nätverket Family-Lab. Här kan du läsa mer om medlemsaktiviteterna för de som är med i Family-Lab.

Föräldrakurser och Föräldraföreläsningar hösten 2014.

Mindful Parenting. Välkommen till en helg våren 2015 med Guru Dass Khalsa. Tema Acceptans, närvaro och autenticitet.

Coachande Samtal. 3 dagar diplomutbildning Göteborg

Utbildning till Certifierad verksamhets och ledarskapscoach. 7 månader.

Artiklar om relationer skrivna av Jesper Juul.
Family-Lab bygger goda familjerelationer !
"Från kärleksfulla känslor till kärleksfulla handlingar.".

Family-Lab är den svenska delen av författaren och familjeterapeuten Jesper Juuls internationella utbildning, undervisnings och rådgivningsorganisation Family-Lab International. Vi är organiserade i ett nätverk som idag finns i 12 länder. Vi är en icke religiös och politiskt obunden organisation.

Family-Lab erbjuder utbildningar, föreläsninger och cirklar för föräldrar, personal inom skola/förskola samt företag och organisationer. Vi målgruppsanpassar innehållet utifrån önskemål.

Family-Lab erbjuder rådgivning och föräldrastöd i form av terapi, coaching, och samtal enskilt eller i grupp

Family-Lab Sverige, startade sin verksamhet i Sverige 2006 och består nu av 185 utbildade Seminarie- och Familjehandledare. Vi finns spridda över hela Sverige.

Seminarieledarna är alla erfarna och duktiga professionella, som är under fortlöpande utbildning och handledning.

Family-Lab erbjuder en rad beprövade principer och värderingar, som kan utgöra en röd tråd i familjens liv, men som också kan vävas samman med föräldrarnas personliga värderingar och mål för att skapa en varm och meningsfull helhet för alla familjemedlemmar.


På Family-Labs hemsida hittar du:
.
Mer information om Family-Lab, Vision, Forskning, Ledning och om Jesper Juul.

Folkhäsloinstitutets forskningsprojekt: Om att vara gruppledarei Family-Lab

Family-Lab Business. Energigivande familjerelationer ger resursstarka medarbetare!

Family-Lab fortbildar skolpersonal, BVC-personal och personal inom kommun.