Vad är Family-Lab?

Family-Lab
är den svenska delen av Family-Lab International som är en internationell undervisnings- och rådgivningsorganisation baserad på den danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juuls erfarenheter och teorier om relationerna i familjer.

"Det är kvalitén på relationen mellan vuxen barn som avgör hur väl samspel, trivsel och inlärning kommer att fungera."

Family-Lab vänder sig till vuxna som önskar skapa sig en fastare grund att stå på som föräldrar, partner, pedagoger. terapeuter och som vill utveckla sina egna värderingar och sätt att vara på i dialog med barn och unga.

Family-Lab erbjuder en rad beprövade principer och värderingar, som kan utgöra en röd tråd i familjens liv, men som också kan vävas samman med föräldrarnas personliga värderingar och mål för att skapa en varm och meningsfull helhet för alla familjemedlemmar.

Family-Labs kurser genomförs antingen för öppna kurser, som alla kan anmäla sig till, eller själv skapar tillsammans med en grupp vänner, i bostadsområdet, verksamheten eller i föreningen.
Yrkesutbildning hos Family-Lab.

Seminarie- och Familjehandledarutbildning - Läs Mer

8 dagar fördelat på 2 månader
Nästa utbildning startar

- Stockholm 26e januari 2017
- Göteborg 28 september 207

Certifierad Föräldra- och Familjecoachutbildning Läs Mer
16 dagar fördelat på 10 månader.
Nästa utbildning startar:

-Göteborg 8e februari 2017
-Stockholm 18e september 2017


Aktuella kurser och föreläsningar