Frigör barnets potential och din egen – fem egenskaper för ett friare liv,
av Agnetha Stagling Birgersson
"Små barn små bekymmer, stora barn stora bekymmer” heter det, men det behöver inte stämma. Föräldraskapet erbjuder fantastiska möjligheter till utveckling och mognad för både barn, ungdomar och vuxna.

När vi bygger det vuxna ledarskapet på principer som skapar kontakt, principer som skapar närhet och principer som öppnar upp för lärande och samarbete får vi möjlighet att växa och utvecklas tillsammans. Kontakt och ömsesidig respekt skapar band som vara livet ut.
Övriga författare