Ansökningsformulär
Vänligen fyll i ansökningsformuläret nedan om du vill gå Seminarie- och Familjehandledarutbildningen med Family-Lab.

Aktuella utbildningar är:

Göteborg 2017
Modul ett: 12-15 oktober
Modul två: 30 november - 3 december

Stockholm 2018
Modul ett: 25-28 januari
Modul två: 22-25 mars

Ansökningsblankett

Pris inkl föreläsningsmanualer och kursledarmaterial 19 500:- ex moms 24 375:- inkl moms.

Ansökan blir bindande 1 månad innan utbildningsstart.

Länk: Mer information om utbildningen
Namn
Adress
Telefon
Mobil
E-mail adress *
Ålder, kön, utbildning, civilstånd, barn:
Vill du gå Seminarie- och Familjehandledarutbildningen i Göteborg 2017 eller Stockholm 2018?
Professionell erfarenhet: nuvarende och tidigare anställning/ar, vidareutbildning, relevanta kurser:
Vad är du specielt interesserad av att arbeta med - och varför?
Hur fick du information om utbildningen?