Ansökningsformulär
Vänligen fyll i ansökningsformuläret nedan om du vill gå Seminarie- och Familjehandledarutbildningen med Family-Lab.

Aktuella utbildningar är:

Stockholm 2019
Modul ett 7-10 februari 2019
Modul två 7-10 mars 2019
Inkl medlemskap till 2019-12-31

Göteborg 2019
Modul ett : 10-13 oktober
Modul två: 5-8 december
Inkl medlemskap till 2019-12-31

Ansökningsblankett

Pris inkl föreläsningsmanualer och kursledarmaterial 21 500:- ex moms 26 875:- inkl moms.

Ansökan blir bindande 1 månad innan utbildningsstart.

Länk: Mer information om utbildningen
Namn
Adress
Telefon
Mobil
E-mail adress *
Ålder, kön, utbildning, civilstånd, barn:
Vill du gå Seminarie- och Familjehandledarutbildningen Stockholm 2019 eller Göteborg 2019 ?
Professionell erfarenhet: nuvarende och tidigare anställning/ar, vidareutbildning, relevanta kurser:
Vad är du specielt interesserad av att arbeta med - och varför?
Hur fick du information om utbildningen?