Ansökningsformulär
Vänligen fyll i ansökningsformuläret nedan om du vill gå utbildning till Föräldra- och Familjecoach.

Aktuella utbildningar till Certifierad Föräldra- och Familjecoach:
Välj mellan att gå utbildning i Göteborg eller Stockholm med dessa datum:


Göteborg Storgatan 3

Modul ett 6-9 mars 2018
Modul två 23-26 april 2018
Modul tre 4-7 september 2018
Modul fyra 6-9 november 2018

Stockholm Götgatan 11

Modul ett 17-20 sept 2018
Modul två 26-29 nov 2018
Modul tre 11-14 feb 2019
Modul fyra 29 april - 2a maj 2019

Läs mer om utbildningen Länk.

Ansökan blir bindande 1 månad innan utbildningsstart.
Namn
Adress
Telefon
Mobil
E-mail adress *
Ålder, kön, utbildning, civilstånd, barn:
Vill du gå coachutbildning med start Göteborg mars 2018 eller Stockholm sept 2018 ?
Professionell erfarenhet: nuvarende och tidigare anställning/ar, utbildning, vidareutbildning, relevanta kurser:
Vad är du specielt interesserad av att arbeta med - och varför?
Hur fick du information om utbildningen?
Jag önskar faktura i samband med utbildningsstart ELLER jag önskar dela upp fakturan på 2 terminer ELLER jag är privatperson och önskar delbetala på 24 månader.