Ansökningsformulär
Vänligen fyll i ansökningsformuläret nedan om du vill gå utbildning till Föräldra- och Familjecoach.

Aktuella utbildningar till Certifierad Föräldra- och Familjecoach:
Välj mellan att gå utbildning i Göteborg, Malmö eller Stockholm med dessa datum:

Stockholm Götgatan 2018-2019
Modul ett 17-20 sept 2018
Modul två 26-29 nov 2018
Modul tre 11-14 feb 2019
Modul fyra 29 april - 2a maj 2019

Malmö Turning Torso 2018-2019
Modul ett 15-18 oktober 2018
Modul två 21-24 januari 2019
Modul tre 11-14 mars 2019
Modul fyra 20-23 maj 2019

Göteborg Storgatan 2019
Modul ett 19-22 februari 2019
Modul två 9-12 april 2019
Modul tre 27-30 augusti 2019
Modul fyra 12-15 november 2019

Läs mer om utbildningen Länk.

Ansökan blir bindande 1 månad innan utbildningsstart.
Namn
Adress
Telefon
Mobil
E-mail adress *
Ålder, kön, utbildning, civilstånd, barn:
Vill du gå coachutbildning med start Stockholm sept 2018, Malmö oktober 2018 eller Göteborg feb 2019 ?
Professionell erfarenhet: nuvarende och tidigare anställning/ar, utbildning, vidareutbildning, relevanta kurser:
Vad är du specielt interesserad av att arbeta med - och varför?
Hur fick du information om utbildningen?
Jag önskar faktura i samband med utbildningsstart ELLER jag önskar dela upp fakturan på 2 terminer ELLER jag är privatperson och önskar delbetala på 24 månader.