Ansökningsformulär
Vänligen fyll i ansökningsformuläret nedan om du vill gå utbildning till Föräldra- och Familjecoach.

Aktuella utbildningar till Certifierad Föräldra- och Familjecoach:
Välj mellan att gå utbildning i Göteborg eller Stockholm med dessa datum:

Stockholm Götgatan 11

Modul ett 18-21 sept 2017
Modul två 20-23 nov 2017
Modul tre 5-8 feb 2018
Modul fyra 9-12 april 2018

Göteborg Storgatan 3

Modul ett 6-9 mars 2018
Modul två 1-4 maj 2018
Modul tre 4-7 september 2018
Modul fyra 6-9 november 2018

Läs mer om utbildningen Länk.

Ansökan blir bindande 1 månad innan utbildningsstart.
Namn
Adress
Telefon
Mobil
E-mail adress *
Ålder, kön, utbildning, civilstånd, barn:
Vill du gå coachutbildning Stockholm 2017-2018 eller Göteborg 2018?
Professionell erfarenhet: nuvarende och tidigare anställning/ar, utbildning, vidareutbildning, relevanta kurser:
Vad är du specielt interesserad av att arbeta med - och varför?
Hur fick du information om utbildningen?
Jag önskar faktura i samband med utbildningsstart ELLER jag önskar dela upp fakturan på 2 terminer ELLER jag är privatperson och önskar delbetala på 24 månader.