Forskning
Family-Labs (Jesper Juuls) relationella syn på samspelet mellan barn och föräldrar är baserat på grundforskning snarare än på metodforskning. Man finner stöd för Jesper Juuls begrepp inom exempelvis:

-Hjärnforskning – exempelvis Antonio Damasio; intellekt och känsla samverkar i den mänskliga beslutsprocessen. Nyligen fick psykologen Kahneman noblepriset för sina upptäckter inom området.

-Den plastiska hjärnan – hur hjärnan utvecklas under hela livsspannet i samspel med omvärlden och både inre och yttre faktorer

-Arbetslivsforskning – studier av vad som krävs för att en människa ska lyckas i sitt arbete, inte bara IQ utan även EQ

-Spädbarnsforskning – grundforskning där man sett hur tydligt spädbarn visar sin kompetens; exvis : Trevarthen, Emde, Stern, Zeanah, Brazelton m.fl.

-Anknytningsteori – Bowlby, Ainsworth, Main, Hesse mfl. Forskning och kliniskt arbete kring mentalisering; Peter Fonagy, Anthony, Bateman m.fl.

-Palo Alto-gruppen – familjeterapeutiska teorier, ”andra gradens lösning” – Paul Watzlawick m kollegor

-Resiliensforskning – Emmy Werner, longitudinella studier av risk/skyddsfaktorer

-Affektforskning – känslors betydelse för vårt handlande; Tomkins, Ekman m.fl.

Exempel på personer vars arbete och forskning ger en grund för både teori och praktiskt arbete med Family-Lab och Jesper Juuls tankegångar.
Läs som PDF
Text framtagen av Catarina Furmark Family-Lab


Can Respect, Authenticity, and Re- sponsibility for the Relationship Predict Relationship Quality?
EXAMENSARBETE
Våren 2013
Sektionen för lärande och miljö Psykologi
Relational Competence Theory: Can Respect, Authenticity, and Re- sponsibility for the Relationship Predict Relationship Quality?
Författare Ueli Niederberger
Handledare J. Gowert Masche
Examinator Ulf Holmberg

Läs som PDF
Om Family-Lab Sverige