Att möta sitt barn - och sig själv : en bok om föräldraskap
av Ingegerd Gavelin

I dag har många föräldrar bråttom och vill gärna ha snabba svar på svåra frågor. Det är lätt att tillgripa enkla metoder. Ingegerd Gavelin skriver i boken Att möta sitt barn - och sig själv om hur vår stress, oro och våra starka känslor faktiskt riskerar att leda till att vi förlorar den nära kontakten med våra barn.
Om vi ger oss tid att lyssna och försöka förstå kan våra barn i stället hjälpa oss att lösa de problem som dyker upp i tillvaron. Och när föräldrar lyssnar hjälper de barn att tänka och förstå sig själv. Så kan barnen och föräldrarna tillsammans hitta vägar i svåra situationer. Genom vår inställning till barnen kan vi faktiskt påverka vår bild av barnet och barnets självbild, eller som författaren själv uttrycker det:
"När vi säger 'Albin är lat' kan det kännas rätt hopplöst. Vi ser lätt framför oss en vuxen lat människa som aldrig kommer loss. Det påverkar hur vi bemöter Albin, kanske med otålighet och ilska. Men om vi säger 'Albin har inte lärt sig att kämpa ännu' kan vi få nya idéer. Måste han kanske träna på att kämpa? Eller har han något att lära oss om att ta det lugnt?"

Barn har ingen nytta av perfekta föräldrar - sådana kan man inte lära sig någonting om livet av. Det avgörande är hur vi kan hantera konflikter och vardagstjafs med våra barn och hur vi kan ta hand om oss själva så att vi orkar med föräldraskapet.
"Den största kärleken" brukar föräldraskapet kallas. För många föräldrar är det mer kamp än glädje. Barnet kan väcka gamla svårigheter till liv. Men genom att förstå varför vi reagerar som vi gör som föräldrar kan vi också utvecklas och förändra våra "automatiska tankar" så att de hjälper oss i vardagen med våra barn.
Livet som förälder blir sällan som man tänkt sig. Men genom att möta sitt barn - och sig själv - kan det bli mycket bättre.
 
Lita på din tonåring : om trots och tillit
av Ingegerd Gavelin

Att ha en tonåring hemma är att möta förändring varje dag. Tonåringen vill ändra sin relation till föräldrarna, från att ha varit beroende till att själv forma sitt liv - men fortfarande ha kvar sina viktigaste vuxna. Att ändra en relation är aldrig lätt.

Boken riktar sig till föräldrar och andra som möter tonåringar i sin vardag. Den behandlar tonårsutveckling, kommunikation och konflikter, förälderns utmaningar och hur man kan släppa taget om sitt barn. Det är en bok om glädje, rädsla, hopp och stor kärlek.

Många tonåringar har pekat på titeln och sagt: Just det! Många vuxna har sagt: Inte kan man väl lita på en tonåring. Och visst är det så att man inte kan lita på alla tonåringar - precis som man inte kan lita på alla vuxna. Men vi vuxna kan lita på att tonåringen är på väg att mogna, är i rörelse - och om vi kan följa med längs vägen får vi vara med om en verkligt meningsfull resa.

Ingegerd Gavelin är socionom och har arbetat med föräldrar under snart 40 år och också med många ungdomar. Boken kom första gången ut på Prisma förlag 2007. Hon har också skrivit Att möta sitt barn och sig själv - en bok om föräldraskap (Norstedts 2010).

"Låt mej inte bli sårad, jag litar ju på er" skriver Lisen Jonsson i den dikt som inleder boken.
"Låt mej få hitta min egen väg, jag kommer ändå att söka."


 
Familjer och missbruk
om glömda barn och glömda föräldrar
av Anna-Bodil Bengtsson, Ingegerd Gavelin

Många svenska barn far illa idag. Den ojämförligt största gruppen är barn till alkoholmissbrukare. Ändå är både barnen och deras föräldrar i många avseende glömda. I boken beskrivs både barnens och föräldrarnas livssituation. Föräldraskapet är en stark kraft, som måste tillvaratas för att stödja dessa utsatta familjer. Både barn och föräldrar behöver bli sedda. För att det skall bli möjligt krävs bättre kunskapet och mer samarbete mellan mödra- och barnhälsovård, barnomsorg, skola, socialtjänst och missbruksvård. I bokens andra del finns konkreta förslag på hur man kan arbeta för att stödja både barn och föräldrar i familjer med missbruk, men även i andra utsatta familjer. Boken vänder sig både till studerande och yrkesverksamma. Tredje reviderade upplagan.
Övriga författare