Ledning Family-Lab Sverige
.
Grundare av Family-Lab Jesper Juul

Coordinator och daglig ledare Åsa Schill

Utveckling, framtid och medlemssamordnare Ulrika Kragell

Utbildning och handledning Anita Blom af Ekenstam

Utbildning och handledning Kerstin Svart Eriksson

Handledning Kjell Grönlund

Seminarieledarträffar Stockholm Sanna Håkansson och Anita Ranke

Seminarieledarträffar Göteborg Helene Johannesson och Annika Kjeller

Seminarieledarträffar Malmö Eva Hylén och Maria Möller
Famiily-Lab grundare Jesper Juul
Famiily-Lab grundare Jesper Juul
Famiily-Labs grundare Jesper Juul
Coordinator Åsa Schill
Om Family-Lab Sverige