Utbildade Föräldra- och Familjecoacher Stockholm 2018

Utbildade Seminarie- och Familjehandledare Stockholm 2018

Utbildade Föräldra- och Familjecoacher Göteborg 2017

Utbildade Seminarie- och Familjehandledare Göteborg 2017

Utbildade Seminarie- och Familjehandledare Stockholm 2017

Utbildade Seminarie- och Familjehandledare Göteborg 2016

Utbildade Seminarie- och Familjehandledare Stockholm 2016

Seminarie- och Familjehandledare Hässleholm 2016

Seminarie- och Familjehandledare Göteborg 2016

Seminarie- och Familjehandledare Stockholm 2015

Seminarie- och Familjehandledare Göteborg 2015

Seminarie- och Familjehandledare Malmö 2014
Seminarie- och Familjehandledare Göteborg 2014
Seminarie- och Familjehandledare Stockholm 2014
Seminarie- och Familjehandledare Stockholm 2013
Seminarie- och Familjehandledare Malmö 2013
Seminarie- och Familjehandledare Stockholm 2012
Seminarie- och Familjehandledare Göteborg 2012
Seminarie- och Familjehandledare Göteborg 2011
Seminarie- och Familjehandledare Stockholm 2011

Seminarie- och Familjehandledare Göteborg 2010

Seminarie- och Familjehandledare Göteborg 2009

Seminarie- och Familjehandledare Stockholm 2007
Om Family-Lab