Sommarläsning:
Rekommenderad litteratur
"Unconditional parenting" av Alfie Kohn (engelska)

"Mindfulness för föräldrar" av Heidi Andersen och Anna-Maria Strawreberg

"Connection parenting" av Pam Leo (engelska)

"Växa - inte lyda" av Lars H Gustafsson

"Att leva ett liv, inte vinna ett krig. Om acceptans" av Anna Kåver

"Everyday blessings: The inner work of mindful parenting" av Myla Kabat-zinn
och Jon Kabat-zinn (engelska)
Övriga författare