Här kommer några ord från oss:
LIKVÄRDIGHET
Handlar helt enkelt om alla människors lika värde. Det betyder att barnets känslor, tankar och idéer skall tas på samma allvar som de vuxnas. I relationen mellan barnet och den vuxne har den vuxne alltid ansvar att leda och kan/ska bestämma mer. Därför är likvärdighet inte samma sak som demokrati.

INTEGRITET
Eftersom barnet är beroende av att hålla sig väl med "den hand som föder det" kan barnets integritet endast tillvaratas genom att den vuxne intresserar sig för barnets behov och hjälper barnet att uttrycka dem.

AUTENCITET
1 När det gör ont i integriteten har vi förmodligen stött på vårt autentiska jag
2 Det är inte säkert att det är autentiskt att bara rakt upp och ner ge uttryck för de känslor vi då upptäckte
3 När jag vet vad jag känner/tycker/värderar handlar det om att hitta ett uttryck som stämmer så väl överens som möjligt med detta mitt innersta
PROCESSEN PÅGÅR HELA LIVET

ANSVAR
Förmågan att ta personligt ansvar bygger på att jag blivit LIKVÄRDIGT bemött, fått utrymme och hjälp att formulera mina behov -INTEGRITET- av hyfsat AUTENTISKA människor.

Övriga författare