Från kaos till samarbete : för skilda föräldrar som vill mötas

av Marita Lynard

Att föräldrar skiljs är egentligen helt ofarligt för barnen, utan det är hur de vuxna hanterar sin skilsmässa efteråt som har betydelse. Från kaos till samarbete vänder sig till alla föräldrar som vill förbättra sin relation, vare sig de skilt sig...
Övriga författare