OM NÄRVARO, RESPEKT OCH GRÄNSER MELLAN VUXNA OCH BARN - en familjär föreläsning med diskussioner om att vara förälder.

OM NÄRVARO, RESPEKT OCH GRÄNSER MELLAN VUXNA OCH BARN - en familjär föreläsning med diskussioner om att vara förälder.

Hur ser vi egentligen på barn och ”barnuppfostran”, vilka mål har vi och hur påverkar det vårt föräldraskap?

Hur kan vi hantera vardagliga konflikter i ömsesidig respekt istället för att göra dem till en maktfråga, där antingen de vuxna eller barnen vinner, men sällan familjen som helhet?

Och hur kan vi ”sätta gränser” inom en relation som egentligen handlar om motsatsen till avgränsning, nämligen om närhet och närvaro?

Frågorna kommer att belysas och diskuteras utifrån Jesper Juuls relationistiska tankar och filosofi kring föräldraskap.

Varmt välkommen önskar
Kerstin Werder, Family-Lab seminarieledare

Datum: Lördag 25 mars
Datum: Lördag 8 april
Tid: 14-17
Begränsat antal platser
Föranmälan till: livetifamiljen@gmail.com
Pris: 300 kr
Plats: Nine Ways, Maskinkajen 5, Göteborg

Utbildningar med Family-Lab