Sökresultat för: granser

Sidor/Artiklar


Föräldraledarskap – Närhet, respekt och gränser

Lundby, Toleredskyrkan 18:00-20:00 Fri entré, fika i pausen Anmälan till margareta.gerdin@svenskakyrkan.se eller 073-773 86 95 Vikten av ömsesidig lyhördhet och respekt för såväl barnets som den vuxnes personliga gränser. Lyckas vi med det undviker vi att kränka barnen med omotiverat stränga förhållningsregler och hjälper dem att växa upp till trygga och socialt kompetenta individer. Denna […]

Läs mer...

Gränser

När föräldrar förr satte gränser för sina barn fungerade de som ett slags ordningsstadga för familjen. De var uttryck för de lagar och regler som gällde för barns dagliga liv i och utanför hemmet och var ofta annorlunda än de som gällde för de vuxna.

Läs mer...

Vuxenledarskap – med närhet, respekt & gränser

Family-Labär den svenska delen av en internationell utbildnings- och rådgivningsorganisation grundad av författaren och terapeuten Jesper Juul. Jag som föreläser denna dag heter Åsa Schill och har arbetat aktivt som föreläsare och utbildare inom Family-Lab sedan 2009. Entré 500:- Biljett säljes och bokas via maria@muinin.se Från lydnad till ansvarstagande Förr präglades relationerna mellan barn och vuxna […]

Läs mer...

Seminarie- och Familjehandledarutbildning

Family-Lab är en internationell utbildningsorganisation grundad av Jesper Juul. Vi arbetar för ökad relationskompetens och för att bygga trygga och utvecklande gemenskaper med integritet, autenticitet, likvärdighet och ansvar. Det är kvalitén på relationen mellan vuxen och barn som avgör hur väl samspel, trivsel och inlärning kommer att fungera. Denna utbildning förbereder dig och ger dig […]

Läs mer...

Seminarie- och Familjehandledarutbildning

Family-Lab är en internationell utbildningsorganisation grundad av Jesper Juul. Vi arbetar för ökad relationskompetens och för att bygga trygga och utvecklande gemenskaper med integritet, autenticitet, likvärdighet och ansvar. Det är kvalitén på relationen mellan vuxen och barn som avgör hur väl samspel, trivsel och inlärning kommer att fungera. Denna utbildning förbereder dig och ger dig […]

Läs mer...

Föräldraledarskap och intresse

Av Jesper Juul Samarbetet med både vuxna och barn kräver att man intresserar sig för vilka de är. Vad står de för, hur tänker och känner de, vad driver dem, vilka är deras behov och var går deras gränser? Detta låter kanske självklart för dagens föräldrar – vem är inte intresserad av sitt barn? – […]

Läs mer...

Föräldraledarskap och personlig auktoritet

Av Jesper Juul Autentiska känslor bildar grunden i den personliga auktoriteten men ofta måste den byggas på med personligt ansvar och integritet – det vill säga den vuxnes omsorg om sina egna behov, gränser och värderingar – som naturligtvis förlorar sin genomslagskraft och trovärdighet om den inte också omfattar omsorg om barnets integritet. När barn […]

Läs mer...

De vuxnas ledarskap

Av Jesper Juul De nya familjer som består av två vuxna har det gemensamt att de ska försöka upprätta ett likvärdigt ledarskap, något som visat sig allt annat än lätt. Vi känner inte till några historiska föregångare till detta och kan inte heller hitta förebilder i arbetsmarknadens verksamheter och institutioner. De demokratiska spelreglerna fungerar inte […]

Läs mer...

Gemenskap i familjen

Av Jesper Juul I vår europeiska kultur har formerna för mänsklig gemenskap förändrats i en utsträckning som vi kanske inte har upplevt sedan storstäderna växte fram och människor började flytta från de små överskådliga familjeklanerna och byarna till en helt annan social verklighet. Nationalstatens roll som den samlande ”storfamiljen” har snabbt lösts upp och ingen […]

Läs mer...