Artiklar

Ross Greene och Jesper Juul

Vad är likheten och skillnaden i budskapen mellan Ross Greene och Jesper Juul? Ross Greene och Jesper Juul har båda fokuserat på att utveckla en mer samarbetande och förstående relation mellan föräldrar och barn, men det finns också vissa skillnader i deras budskap. En likhet mellan de båda är deras betoning på att det är […]

Läs mer...

Gabor Maté och Jesper Juul

Vad är likheterna och skillnaderna i budskapen mellan Gabor Maté och Jesper Juul? Både Gabor Maté och Jesper Juul är kända för att ha ett holistiskt synsätt på hälsa och välbefinnande, vilket innebär att de betonar betydelsen av att se människor som helheter, inklusive både kropp, sinne och själ. Gabor Maté fokuserar mycket på kopplingen […]

Läs mer...

Är beröm negativt för barns självkänsla?

Åsa Schill svarar: Ett överdrivet eller felaktigt användande av beröm är negativt för barns självkänsla. Om ett barn hela tiden beröms för resultat och prestationer kan det skapa en uppfattning om att de endast är kopplad till prestationer och yttre belöningar. Det kan leda till att barnet känner sig otillräckligt eller misslyckat när de inte […]

Läs mer...

Vad är nära föräldraskap?

Föräldracoach Åsa Schill tolkar och svarar: Nära föräldraskap, eller attachment parenting på engelska, är en filosofi om föräldraskap som betonar betydelsen av en stark anknytning mellan förälder och barn för att främja barnets utveckling och välbefinnande. Nära föräldraskap är baserat på teorin om anknytning, som hävdar att trygg anknytning till en omsorgsperson är avgörande för […]

Läs mer...

Vad är lågaffektivt bemötande?

Föräldracoach Åsa Schill tolkar och svarar: Lågaffektivt bemötande är en pedagogisk och psykologisk metod som syftar till att minska konflikter och öka samarbetet genom att hantera situationer med låg affekt, det vill säga låg känslomässig intensitet. Inom föräldraskap innebär detta att man försöker hantera utmanande beteenden hos barn på ett sätt som inte eskalerar situationen […]

Läs mer...

Föräldracoaching – vanliga frågor med korta svar.

Föräldracoach Åsa Schill fokuserar på att hjälpa föräldrar att bygga starka, autentiska och hälsosamma relationer till sina barn. Här är några svar på vanliga föräldrafrågor: – Hur kan jag hjälpa mitt barn att utveckla en positiv självbild och självkänsla? Föräldracoach Åsa Schill svarar: Ge barnet utrymme att vara sig själv och acceptera dem för den […]

Läs mer...

Föräldracoaching i Vi Föräldrar med Jesper Juul

Jesper Juuls coachningar publicerades i Vi Föräldrar. De blev mycket populära och – ibland – omdiskuterade. Än i dag är de eftertraktad läsning och ger en bra bild av vad Jesper Juul stod för. Coachningar om trots, bråk och krävande barn • Vår 3-åring får ständiga utbrott – om autonoma barn • Vår bebis styr […]

Läs mer...

Beteendena som stärker förhållandet “The Love Lab”

Gottman är professor i psykologi vid University of Washington och är mest känd för att han periodvis under cirka 20 år studerade mänskliga beteenden i ett Big Brotherliknande hus kallat The Love Lab. Det speciella med Gottmans forskning var att den fokuserade på vad folk gjorde, snarare än vad de sa eller tänkte. Forskningsdeltagarna ställde […]

Läs mer...

Frigörelse i tonåren

Källa Vårdguiden Kris och utveckling av Johan Cullberg Att tampas med tonåringar av Björn Wrangsjö Tonårstiden innebär kast mellan barn- och vuxenlandet Din tonåring börjar nu förbereda sig på att bli oberoende och självständig varken du vill det eller inte. Man kan symbolisera frigörelsen att han eller hon slår på det osynliga bandet som sitter […]

Läs mer...

Föräldraskap – Vem har makten?

Av Jesper Juul I en familj är det de vuxna som har makten – socialt, ekonomiskt, fysiskt och känslomässigt. Kulturellt förhåller sig föräldrar mycket olika till detta faktum. De flesta i Nordeuropa föredrar att underbetona makten framför att överbetona den, medan föräldrar på andra håll – särskilt pappor – till och med kan njuta av […]

Läs mer...