Artiklar

Självkänsla och självförtroende

av Jesper Juul Då och då ser vi i medierna förslag och exempel på att barn och unga får större självförtroende när de tränar och utvecklas inom en viss sport, när de är överviktiga och går ner i vikt, eller när nya undervisningsmetoder gör de lässvaga starka. I många fall är detta utan tvekan sant, […]

Läs mer...

När barn blir sjuka av stress – Del 3 av 3

När barn blir sjuka av stress – Del 3 av 3 Stress är på väg att bli en folksjukdom som också drabbar de små. Så har samhället blivit, och för det är vi alla medansvariga. Det finns ingen mening med att peka ut någon som särskilt skyldig, men vi bör börja fundera över hur vi […]

Läs mer...

När barn blir sjuka av stress – Del 2 av 3

Barn och stres I uppföljningen av det senaste blogginlägget och de mer allmänna betraktelserna om barn och stress handlar detta inlägg om stress i en mer konkret mening och om vad föräldrar kan göra för att förebygga eller bota den stressade familjen de kanske tillhör. Låt mig börja med att upprepa att detta inte handlar […]

Läs mer...

När barn blir sjuka av stress del 1 av 3

Barn och stress Del 1 av 3 Texten behandlar problematiken kring barns ökande stress i Norden. Forskning visar att många barn visar stresssymptom, vilka kan variera från fysiska besvär till beteendeförändringar. Även om debatten ofta fokuserar på föräldrars ansvar, poängterar texten att stress är ett “systemiskt fenomen”, där samhället i stort, arbetsplatser och gemenskaper spelar […]

Läs mer...

Redo för skolan: Hur du som förälder kan stötta ditt barn genom första skolåren och hantera konflikter

Sammanfattning: Konflikter är oundvikliga i relationer, oavsett ålder eller kulturell bakgrund. Vissa individer växer upp i miljöer där konflikter är antingen undvikna eller ständigt närvarande. Denna studie av Jesper Juul utforskar hur konflikter uppstår, hanteras och bearbetas, och betonar den inlärda praxis som formar vuxnas förmåga att hantera konflikter. Den tar också upp barnens naturliga […]

Läs mer...

Empati – det som skapar meningsfulla relationer och trivsel

Från födelsen till vuxenlivet: En ny förståelse av barns empatiska förmåga och hur vi som samhälle kan främja den Sammanfattning I denna utförliga genomgång undersöker Jesper Juul empatins betydelse i barns utveckling och förhållandet mellan empati och medkänsla. Juul belyser de vanliga missförstånden kring empati hos barn och hur dessa ofta orättvist stämplas som självupptagna […]

Läs mer...

Tillit, Ledarskap och Framtiden, intervju med Jesper Juul

Verkligheten är att barn behöver sina föräldrars autentiska närhet. De behöver leva med och lära av människor av kött och blod. Det finns fortfarande människor som förespråkar ett ganska föråldrat uttryck om trotsiga barn – att de testar gränser eller söker efter begränsningar. Detta händer alltid i relationer där den vuxne försöker bete sig på […]

Läs mer...

Ross Greene och Jesper Juul

Vad är likheten och skillnaden i budskapen mellan Ross Greene och Jesper Juul? Ross Greene och Jesper Juul har båda fokuserat på att utveckla en mer samarbetande och förstående relation mellan föräldrar och barn, men det finns också vissa skillnader i deras budskap. En likhet mellan de båda är deras betoning på att det är […]

Läs mer...

Gabor Maté och Jesper Juul

Vad är likheterna och skillnaderna i budskapen mellan Gabor Maté och Jesper Juul? Både Gabor Maté och Jesper Juul är kända för att ha ett holistiskt synsätt på hälsa och välbefinnande, vilket innebär att de betonar betydelsen av att se människor som helheter, inklusive både kropp, sinne och själ. Gabor Maté fokuserar mycket på kopplingen […]

Läs mer...

Är beröm negativt för barns självkänsla?

Åsa Schill svarar: Ett överdrivet eller felaktigt användande av beröm är negativt för barns självkänsla. Om ett barn hela tiden beröms för resultat och prestationer kan det skapa en uppfattning om att de endast är kopplad till prestationer och yttre belöningar. Det kan leda till att barnet känner sig otillräckligt eller misslyckat när de inte […]

Läs mer...