Vi erbjuder dig som student att  fritt välja mellan att delta i kurslokalen eller via distans. Bästa utvärderingar finns från våra distansstudenter. Se mer i våra utvärderingar.

A Föräldra- och Familjecoachutbildning

B Seminarie- och Familjehandledarutbildning

FamilyLab Online

    Föreläsning